Преку трпение, да победуваш без борба

Понекогаш победата носи штета, а поразот корист. Така, меѓу раздразнетите луѓе, за победител обично го сметаат оној кој ќе нанесе повеќе навреди.

Прочитај повеќе