Тие им оставаат лага и срам на своите потомци

Та како може творбите нивни да бидат богови?

Прочитај повеќе