Премудроста, Која потекнува од Небесата

Философијата е состојба на морална целовитост, во комбинација со учењето за вистинско познание на реалноста.

Прочитај повеќе