Како да напредуваш во добродетелта

Ти себеси се нарекуваш грешник, а всушност со својот живот покажуваш дека таков не се чувствуваш.

Прочитај повеќе