За тоа дали Православното богословие е позитивна наука и дали Православието е религија

Прашањето сега е дали Богословието е наука или не е наука. И, ако е, тогаш од кој вид наука е?...

Прочитај повеќе