Духот Кој открива возвишени тајни

Му се молам на Бога: и вие да се удостоите и да го добиете тој голем огнен Дух, Кој сум Го примил јас.

Прочитај повеќе