Почетокот е верата, а крајот е љубовта

Ниту една од овие работи не се скриени од вас, ако вие совршено ја имате верата и љубовта кон Исуса Христа, кои се почеток и крај на животот.

Прочитај повеќе