Се облече во лик на слуга

Синот во тело се облече. Иако е бестелесен, сепак создаде тело за Себе, според нашиот облик.

Прочитај повеќе