Како да живееме?

Оние што доаѓаа кај старецот Амвросиј, честопати го поставуваа општото прашање: „Како да живееме?“

Прочитај повеќе