Св. Гаврил Светогорец – за Постот

Постот е востановен од Бога преку заповедта дадена на првите луѓе во земниот рај „да не јадат од дрвото за познавање на доброто и злото“ (1. Мој. 2, 17).

Прочитај повеќе