Блаженството на вистината

Блажен е оној, кој го усогласува својот живот со вистината и не се оддава на лагата.

Прочитај повеќе