Апостолите – учители на вистината

Бог им ја даде на Неговите апостоли моќта на Евангелието,

Прочитај повеќе