За добрата ревност

Ревноста е вриење на душата која се пројавува како порив или страсти и желби. Ревноста може да...

Прочитај повеќе