Св. Паисиј Величковски

Запомни го душо моја страшното чудо: дека твојот Создател за твое добро стана човек и посака да страда за ти да се спасиш.

Прочитај повеќе