Секуларизмот во христијанството

Влијанието на модерниот идеализам, посветен на остварувањето на идолопоклоничко „човечко царство“, веќе долго време се чувствува во христијанските кругови, а неодамна почна да раѓа вистински плод во крилото на самата Црква.

Прочитај повеќе