Свети Никола Кавасила – Луда љубов

Оној што одбрал да живее во Христос, треба да се сплоти со тоа Срце и таа Глава (зашто од друго...

Прочитај повеќе