Кој го вкусил небесното, лесно го презира земното

Нестекнувањето (т.е. доброволната сиромаштија) е отфрлање на овоземното, безгрижен живот, непопречуван пат, вера во заповедите Божји, отстранување на тагата.

Прочитај повеќе