Чуј го доме Јаковов Словото Господово

Чујте го доме Јаковов, и сите родови на домот Израилев, Словото Господово!

Прочитај повеќе