Мудри Соломонови изреки

Почеток на мудроста е Стравот Божји, тоа добро го разбираат оние што се раководат од него.

Прочитај повеќе