СРНА ВО ИЗГУБЕНИОТ РАЈ – ИСПОВЕД

Срна сум. Јас сум сетило за тага во вселената. Одамна-одамна, Некој сè што е тажно во сите светови...

Прочитај повеќе