Старец Софрониј – Поуки

На светот не му е познато ништо повозвишено од повикот да се биде христијанин. Но, колку што  целта е повисока, толку е потешко нејзиното остварување.

Прочитај повеќе