Пред лицето Господово

Колку е само потребно стражарење над себе секој ден, колку искоренување на гордоста од своето...

Прочитај повеќе