Даровите на Старецот

„Старец“, вели Достоевски, „е некој кој со сопствена волја, во сопствената душа, ја презема вашата душа и вашата волја“.

Прочитај повеќе