Спокојно е срцето наше, ако Те најде Тебе

Човекот е роб на времето, роб на просторот,

Прочитај повеќе