Иван Василевски – ТАПИЈА

ТАПИЈА Ми рече чуј, еве ти ја оставам земјава Сè што ќе изодиш од изгрев до умирачка: нивјето,...

Прочитај повеќе