Искање (барање) на убавината

Човекот е создаден да живее. Но да се живее не значи нешто да се достигне,

Прочитај повеќе