Уметноста на живеењето е највисоката од сите уметности

Цело време негувам некоја надеж дека човештвото еднаш веќе ќе се „умори“ од духот на...

Прочитај повеќе