Македонка Маџирова – Умор

Умор ( на Лидија Давчева ) Уморот се исцртува На твојата лика Се впива во кожата И патува до секое...

Прочитај повеќе