Верата е услов за среќа и спасение

Човек без вера – кораб без компас. Она што е компасот за коработ, тоа е верата за човекот во...

Прочитај повеќе