Христовите дарови

ХРИСТОВИ ДАРОВИ Кога Нифонт завршил со псалмот, Христос милостиво го погледнал и повторно климнал...

Прочитај повеќе