Со какви дела да го здобиме Царството Небесно

Ако оние кои ги чуваат вратите на Царството Небесно, во некој христијанин не го видат Христовиот образ, како што синот личи на таткото, сигурно нема да му отворат и да му дозволат да влезе низ нив.

Прочитај повеќе