Молитвата на царот Соломон

Кога Твојот народ Израилот ќе биде поразен од непријателот

Прочитај повеќе