Човекот е богатство во светот

О, колку е подобар и повреден човечкиот ум од небото!

Прочитај повеќе