Она за што Библијата ни говори

Запишаното Откровение е историја – историја на светот како творба Божја.

Прочитај повеќе