Пронајди место и за Бога

Постои една приказна за некој млад човек од повисоките класови во гимназијата,

Прочитај повеќе