Не прави зло, и зло нема да те достигне

Синко, не сеј во браздите на неправдата, и од нив нема да ожнееш седумпати повеќе.

Прочитај повеќе