Блудникот

„Бегајте од блудството! Секој грев, што го прави човекот, е надвор од телото, а блудникот греши против своето сопствено тело“ (1. Кор. 6, 18)

Прочитај повеќе