Кога стомакот се стеснува, тогаш срцето се смирува

– Робот на стомакот се прашува со какви јадења да го прослави празникот, а Божјиот слуга помислува – со какви духовни дарови ќе се збогати.

Прочитај повеќе