св. Јован Дамаскин – Разговор меѓу Сарацен и христијанин

На прашањето: „Кого го сметаш за чинител на доброто и злото?“ – христијанинот одговара: „Ние велиме, дека само Бог и никој друг е чинител на сите добра, но не и на злото“.

Прочитај повеќе