Да сведочиме не само со зборови, туку и со дела

А вистинскиот живот, браќа мои, е во тоа да го отфрлиме гнилежното и да пребиваме во она што доаѓа од нашиот Искупител.

Прочитај повеќе