Депресијата е празнина на Божјото отсуство

Секој брат кој мисли дека го победил чудовиштето, наречено депресија, без помошта Христова, треба да знае дека се мами самиот.

Прочитај повеќе