Кој нема за мене да заплаче, возљубени!

Кој нема за мене да рида, пријатели!

Прочитај повеќе