За духовниот мир на срцето

Твоето срце Бог Го создаде единствено за Него да Го љуби, Нему да му служи, да биде како храм.

Прочитај повеќе