Постмодерните луѓе и нивната Персона

Колкупати и да се менуваат политички, културолошки и социјално, луѓето во суштина остануваат исти.

Прочитај повеќе