На Бога ја полагаме сета своја надеж

Нас не треба да нè загрижува тоа што многу луѓе се согласуваат со ѓаволот, а малкумина Го следат Господа.

Прочитај повеќе