Христијанството и нацијата

Христос дојде за да го спаси човекот – личноста.

Прочитај повеќе