Не постои грев кој е поголем од љубовта Божја

Не затоа што грешиме, не одиме на Небото.

Прочитај повеќе