Кога затрубија свештениците пред Ерихон

Тогаш му рече Господ на Исуса: „Еве, Јас го предавам Ерихон во рацете твои, заедно со царот негов и силните луѓе во него;

Прочитај повеќе