Скрши ја нивната гордост со раката на една жена

Ти си Господ, Кој ги уништува војните.

Прочитај повеќе