„Нашиот живот е во Божја рака“

  Драги мои, не велам дека сега или подоцна ќе започне или нема да започне прогонството,...

Прочитај повеќе